Anasayfa - Patoloji Hakkında

Patoloji Hakkında

Patoloji nasıl bir tıp alanı?
Bu sayfada yalnızca hastalara ve hasta yakınlarına "tıbbi patoloji" alanı ile bilgiler sunmak amaçlamaktadır. Hayvan ve bitki hastalıklarının patolojisi ve "patoloji"nin farklı bir kavram olarak söz konusu olabildiği diğer alanlar kapsam dışıdır. Kendine uzmanlık alanı seçmeye çalışan tıp öğrencilerinin, patoloji uzmanlık eğitimi hakkında buradakinden daha ayrıntılı bilgilere gereksinimi olacaktır. Ülkemizde patolojinin kısa bir tarihini de sitede bulabilirsiniz.
Kimler patolog olur?
Yalnızca tıp fakültesini bitirenler tıbbi patoloji uzmanı olabilirler. Tıp fakültesi mezunlarının yaklaşık %10-15 kadarı uzmanlık eğitimi yapabilmektedir. "Herkesin adını bildiği onca alan varken ve uzmanlık eğitimi (ihtisas) yapmak bu kadar zorken, 6 yıllık tıp eğitimini bitirenlerin bazılarını patolog olmaya yönelten nedir?" sorusunun yanıtı, kolay değildir. Bu sorunun yanıtı sitenin ziyaretçilerine bırakılmıştır.
Nasıl patolog olunur?
Ulusal ölçekte yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavına giren tıp fakültesi mezunları, yapmak istedikleri ihtisasları ve bu ihtisası yapmak istedikleri kurumları belirtirler. Getirisi daha fazla olacağı düşünülen dallarda ve büyük kentlerdeki iyi isim yapmış üniversite hastanelerinin bölümlerinde ihtisas (uzmanlık eğitimi) yapmak için, daha çok puan kazanmak gerekir.
Patoloji uzmanlık eğitimi nasıl yapılır?
Geçerli mevzuata göre, patoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır. Bu sürenin sonunda, sınavlarda başarılı olanlar "tıbbi patoloji uzmanlığı"nı alırlar. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde uzmanlaşma süresi 4-5 yıl kadardır.
Tıp fakültelerinde patoloji nasıl bir ders?
Fakülteler arasında program farklılıkları olmakla birlikte; patoloji, saat sayısı ve kapsam bakımından çoğu tıp fakültesinde en büyük ve ağır derslerden biridir. Bu derslerde; hastalıklı doku ve organların özellikleri hem teorik (ders) hem pratik (laboratuar) olarak öğretilir. Patoloji, YÖK mevzuatına göre "Cerrahi Tıp Bilimleri" arasında yer alır.
Patoloji uzmanı ne iş yapar?
Patoloji uzmanı, hastalıklı olduğu düşünülen doku ve organlardan çeşitli biçimlerde alınan örnekleri inceleyerek hastalıklara tanı koymaya çalışır. Bunun için rutin olarak kullanılan yöntemi mikroskobik incelemedir. Patoloğun zamanının çoğu dokuları çıplak gözle ve mikroskopla inceleyip bu incelemeleri için raporlar hazırlamakla geçer. Çağdaş teknolojinin sağladığı pek çok olanak da patologlar tarafından kullanılabilmektedir. Bunlar arasında genetik ve moleküler biyoloji ile ilgili olanlar da bulunmaktadır.
Kanser teşhisi için bir patoloğa ihtiyaç var mı ?
Evet, patolog hücre ve dokuları mikroskop altında inceleyerek hastalıkların teşhisini koymakta uzmanlaşmış bir doktordur. Patoloji, kanseri de içine almak üzere birçok hastalığın kesin teşhisini koymak için kurulmuş bir tıp uzmanlık dalıdır. Patologlar genellikle hastanın doktoru tarafından gönderilen materyali incelerler. Bu nedenle hastayla hiç tanışmayan patolog hastanın doktorunun doktoru gibidir.
Biyopsi nedir?
Vücuttan mikroskop altında incelenmek üzere, hücre ve doku örneği alınmasıdır. Hücre veya sıvı örneği bir iğne yardımıyla alınırsa bu işleme ince iğne biyopsisi aspirasyonu denir.
Alınan örneğin büyüklüğü nedir?
Eğer biyopsiyse çok küçüktür fakat anormalliği yeterince gösterecek kadar büyük olması gereklidir.
Alınan doku örneği ne yapılır ?
Önce derhal formaldehit denen tespit sıvısı içine konarak hücrelerin korunması sağlanır. Sonra patoloji laboratuarında gerekli teknik işlemlerden geçirilerek mum bloğu içine alınır ve özel bir cihazla çok ince olarak kesilir. İnce kesitler lam denen özel bir mikroskop camı üzerine alınır ve mikroskop altında bakıldığında hücrelerinin görülebilmesi için boyanırlar.Hazılanan bu son ürüne preparat denir.
Hasta olarak preparatlarımı ikinci bir fikir almak için başka bir hastane veya doktora götürebilir miyim?
Evet, götürebilirsiniz. Patoloji raporunuzun da bir kopyasını götürebilirsiniz.
Kanserin ne tip olduğunu söylemek kolay mıdır?
Çoğu vakalarda tanım kolaydır. Ama bazı vakalar kesin bir teşhise varabilmek için immünohistokimya veya elektron mikroskopisi gibi ek işlemleri veya incelemeleri gerektirir.
Kanserin teşhisi kandan yapılabilir mi?
Lösemi gibi bazı vakalarda teşhis kandan alınan örnekten koyulabilir. Kan örneği ile teşhis konulabilen kanser türü (prostat) azdır. Çoğu kanser türünde teşhis için doku örneğinin alınması gereklidir.
 Kaç tür kanser vardır ve isimleri nedir?
Kanser, bazı ortak noktaları olan, 100’den fazla değişik türü içine alan bir hastalık grubudur. Kanser hücreleri anormal hücreler olup anormal derecede ve şekilde bölünme gösterir. Bu hücreler çevrelerindeki dokuya yayılarak dokunun harabiyetine yol açar. Kanser hücreleri ayni zamanda kötü huylu tümörden ayrılıp kan veya lenf dolaşımına katılarak diğer organlara da yayılabilir. Buna metastaz yapmak denir. En sık rastlanan kanser türleri karsinomlar, sarkomlar, lenfomalar ve lösemilerdir.
------------------------------------------------------------------
 Kaynak: www.patoloji.gen.tr (Dr. Bülent Celasun)

En Son Güncelleme: 24.01.2013

 
Reis Patoloji ©. Email: info@reispatoloji.com
Powered By Gülnet İnternet Hizmetleri ®
Kapat
Kapat
Kapat